"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
14/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sáchđịa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-202528/07/202109/08/2021Chưa hiệu lực
13/2021/QĐ-UBND Quy định Khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh27/07/202109/08/2021Chưa hiệu lực
1450/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
1448/QĐ-UBND Về việc công bố mới danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-1926/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
1449/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
1446/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn 23/07/202123/07/2021Đang hiệu lực
1435/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh22/07/202122/07/2021Đang hiệu lực
1436/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh22/07/202122/07/2021Đang hiệu lực
1352/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 01 cơ sở nhà, đất do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý12/07/202112/07/2021Đang hiệu lực
1344/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh 09/07/202109/07/2021Đang hiệu lực
1345/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 203009/07/202109/07/2021Đang hiệu lực
1312/QĐ-UBND Về việc điều chuyển số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP từ chỉ tiêu dự phòng của tỉnh sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch08/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
1327/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh08/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
1326/QĐ-UBND Về việc ban hành chuẩn hộ có thu nhập khá, giàu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh08/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
1330/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề tài Xây dựng các tổ hợp lai hướng thịt giữa bò Wagyu với bò cái F1 tại tỉnh Trà Vinh08/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
1302/QĐ-UBND Về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm bơm kênh 3 tháng 2, tỉnh Trà Vinh 07/07/202107/07/2021Đang hiệu lực
1305/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/07/202107/07/2021Đang hiệu lực
1283/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Bến tổng hợp Định An thuộc cảng biển Trà Vinh giai đoạn đến năm 202002/07/202102/07/2021Đang hiệu lực
1284/QĐ-UBND Về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Di dân sạt lở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 02/07/202102/07/2021Đang hiệu lực
1285/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục khu vực nạo vét vùng nước đường thủy nội địa (Khu tránh trú bão Vàm Lầu, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang)02/07/202102/07/2021Đang hiệu lực
1278/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè sông Long Bình, thành phố Trà Vinh (đoạn còn lại)02/07/202102/07/2021Đang hiệu lực
1241/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ29/06/202129/06/2021Đang hiệu lực
1227/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-202528/06/202128/06/2021Đang hiệu lực
1230/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội28/06/202128/06/2021Đang hiệu lực
1206/QĐ-UBND Về việc quyết định giá cây trồng (bổ sung) để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh24/06/202124/06/2021Đang hiệu lực
1178/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh21/06/202121/06/2021Đang hiệu lực
10/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 21/06/202130/06/2021Đang hiệu lực
1168/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
1175/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 18/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
1158/QĐ-UBND Về việc quyết định giá cây trồng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện thực hiện Đường giao thông đấu nối Trạm biến áp dự án Nhà máy điện gió V1-2 17/06/202117/06/2021Đang hiệu lực