8
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Công Thương
Tổng số: 8 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1168/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
611/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202030/03/202130/03/2021Đang hiệu lực
612/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202030/03/202130/03/2021Đang hiệu lực
14/2020/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 202509/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
15/2020/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 202109/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
3032/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương27/08/202027/08/2020Đang hiệu lực
2963/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương 17/08/202017/08/2020Đang hiệu lực
08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh27/04/202008/05/2020Đang hiệu lực