45
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ
Tổng số: 45 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
23412
23412
1330/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề tài Xây dựng các tổ hợp lai hướng thịt giữa bò Wagyu với bò cái F1 tại tỉnh Trà Vinh08/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh11/10/201821/10/2018Đang hiệu lực
27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh08/08/201818/08/2018Đang hiệu lực
24/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/12/201731/12/2017Đang hiệu lực
06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Ruốc tự nhiên02/03/201612/03/2016Đang hiệu lực
06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Ruốc tự nhiên02/03/201612/03/2016Đang hiệu lực
10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh26/05/201505/06/2015Đang hiệu lực
29/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Lưới Đáy hàng khơi06/11/201416/11/2014Đang hiệu lực
30/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Nghêu và Sò huyết giống tự nhiên06/11/201416/11/2014Đang hiệu lực
24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp trên địa tỉnh Trà Vinh23/10/201402/11/2014Đang hiệu lực
692/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201317/04/201317/04/2013Đang hiệu lực
1337/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh27/07/201227/07/2012Đang hiệu lực
372/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201223/03/201223/03/2012Đang hiệu lực
1584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201104/10/201104/10/2011Đang hiệu lực
1283/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh11/08/201111/08/2011Đang hiệu lực
1282/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh10/08/201110/08/2011Đang hiệu lực
649/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201127/04/201127/04/2011Đang hiệu lực
02/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Chính quyền điện tử thành phố Trà Vinh giai đoạn năm 2011 - 201529/03/201105/04/2011Đang hiệu lực
2112/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201026/11/201026/11/2010Đang hiệu lực
1438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Chuyển giao công nghệ xử lý nước năm 201005/08/201005/08/2010Đang hiệu lực
1174/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2010 - 201529/06/201029/06/2010Đang hiệu lực
2226/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201008/12/200908/12/2009Đang hiệu lực
1995/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các huyện còn lại (05 huyện)26/10/200926/10/2009Đang hiệu lực
1659/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính tại thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh27/08/200927/08/2009Đang hiệu lực
1355/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ theo chế độ một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải và Càng Long, tỉnh Trà Vinh17/07/200917/07/2009Đang hiệu lực
1092/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 200915/06/200915/06/2009Đang hiệu lực
1011/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2009 - 201001/06/200901/06/2009Đang hiệu lực
178/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 200916/02/200916/02/2009Đang hiệu lực