22
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Tổng số: 22 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1446/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn 23/07/202123/07/2021Đang hiệu lực
1435/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh22/07/202122/07/2021Đang hiệu lực
1302/QĐ-UBND Về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trạm bơm kênh 3 tháng 2, tỉnh Trà Vinh 07/07/202107/07/2021Đang hiệu lực
1284/QĐ-UBND Về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Di dân sạt lở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 02/07/202102/07/2021Đang hiệu lực
09/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 29/06/202109/07/2021Đang hiệu lực
1178/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh21/06/202121/06/2021Đang hiệu lực
01/2021/NQ-HĐND Quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh19/03/202129/03/2021Đang hiệu lực
25/2020/QĐ-UBND Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
26/2020/QĐ-UBND Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
1987/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duyên Hải09/04/202009/04/2020Đang hiệu lực
1885/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trà Cú27/03/202027/03/2020Đang hiệu lực
1766/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Duyên Hải13/03/202013/03/2020Đang hiệu lực
398/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Châu Thành06/03/202006/03/2020Đang hiệu lực
399/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tiểu Cần06/03/202006/03/2020Đang hiệu lực
400/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Trà Vinh06/03/202006/03/2020Đang hiệu lực
379/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cầu Kè03/03/202003/03/2020Đang hiệu lực
291/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Càng Long18/02/202018/02/2020Đang hiệu lực
292/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cầu Ngang18/02/202018/02/2020Đang hiệu lực
01/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh20/01/202030/01/2020Đang hiệu lực
96/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/12/201920/12/2019Đang hiệu lực
25/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh14/11/201925/11/2019Đang hiệu lực
26/2019/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh14/11/201925/11/2019Đang hiệu lực