68
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp
Tổng số: 68 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
06/2021/NQ-HĐND Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 202629/06/202109/07/2021Đang hiệu lực
13/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/06/202109/07/2021Đang hiệu lực
10/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 21/06/202130/06/2021Đang hiệu lực
07/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh10/05/202120/05/2021Đang hiệu lực
05/2021/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/03/202129/03/2021Đang hiệu lực
210/QĐ-UBND Công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội29/01/202129/01/2021Đang hiệu lực
79/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến ngày 31/12/2020 13/01/202113/01/2021Đang hiệu lực
01/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh05/01/202115/01/2021Đang hiệu lực
4039/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 25/12/202025/12/2020Đang hiệu lực
19/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
20/2020/NQ-HĐND Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018 - 202009/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
23/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phíkhám,chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinhban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014của Ủy ban nhân dân tỉnh03/10/201913/10/2019Đang hiệu lực
22/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh30/09/201910/10/2019Đang hiệu lực
18/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/09/201920/09/2019Đang hiệu lực
19/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/09/201920/09/2019Đang hiệu lực
2260/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/11/201813/11/2018Đang hiệu lực
31/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh05/09/201815/09/2018Đang hiệu lực
231/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 201708/02/201808/02/2018Đang hiệu lực
17/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh06/10/201716/10/2017Đang hiệu lực
257/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến 31/12/201627/02/201727/02/2017Đang hiệu lực
2652/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh15/12/201615/12/2016Đang hiệu lực
2225/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp20/10/201620/10/2016Đang hiệu lực
26/2016/QĐ-UBND ban hành mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh18/07/201628/07/2016Đang hiệu lực
787/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 6 và bổ sung khoản 9 mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh07/04/201607/04/2016Đang hiệu lực
787/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 6 và bổ sung khoản 9 mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh07/04/201607/04/2016Đang hiệu lực
787/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 6 và bổ sung khoản 9 mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh07/04/201607/04/2016Đang hiệu lực
787/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 6 và bổ sung khoản 9 mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh07/04/201607/04/2016Đang hiệu lực
02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh15/01/201625/01/2016Đang hiệu lực
04/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 201605/01/201605/01/2016Đang hiệu lực
36/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 3 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh24/12/201503/01/2016Đang hiệu lực