178
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Thủ tục hành chính
Tổng số: 178 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1450/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
1448/QĐ-UBND Về việc công bố mới danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-1926/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
1449/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
1241/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ29/06/202129/06/2021Đang hiệu lực
1227/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-202528/06/202128/06/2021Đang hiệu lực
1230/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội28/06/202128/06/2021Đang hiệu lực
1117/QĐ-UBND Về việc công bố mới danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 11/06/202111/06/2021Đang hiệu lực
1087/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội07/06/202107/06/2021Đang hiệu lực
1057/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế04/06/202104/06/2021Đang hiệu lực
1058/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế04/06/202104/06/2021Đang hiệu lực
1059/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 202104/06/202104/06/2021Đang hiệu lực
1060/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 04/06/202104/06/2021Đang hiệu lực
965/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội24/05/202124/05/2021Đang hiệu lực
878/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 14/05/202114/05/2021Đang hiệu lực
613/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo và lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh 30/03/202130/03/2021Đang hiệu lực
528/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/03/202118/03/2021Đang hiệu lực
529/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch18/03/202118/03/2021Đang hiệu lực
463/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 10/03/202110/03/2021Đang hiệu lực
410/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch26/02/202126/02/2021Đang hiệu lực
383/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 22/02/202122/02/2021Đang hiệu lực
285/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh05/02/202105/02/2021Đang hiệu lực
86/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch14/01/202114/01/2021Đang hiệu lực
71/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021 13/01/202113/01/2021Đang hiệu lực
70/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh13/01/202113/01/2021Đang hiệu lực
04/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông04/01/202104/01/2021Đang hiệu lực
3935/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/12/202015/12/2020Đang hiệu lực
3822/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế 01/12/202001/12/2020Đang hiệu lực
3650/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 09/11/202009/11/2020Đang hiệu lực
3651/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch09/11/202009/11/2020Đang hiệu lực
3599/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh02/11/202002/11/2020Đang hiệu lực