17
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội
Tổng số: 17 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1436/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh22/07/202122/07/2021Đang hiệu lực
09/CT-UBND Về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/07/202118/07/2021Đang hiệu lực
1326/QĐ-UBND Về việc ban hành chuẩn hộ có thu nhập khá, giàu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh08/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
1305/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/07/202107/07/2021Đang hiệu lực
06/CT-UBND Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 29/06/202129/06/2021Đang hiệu lực
05/2021/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 202629/06/202109/07/2021Đang hiệu lực
12/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/06/202109/07/2021Đang hiệu lực
1088/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh08/06/202108/06/2021Đang hiệu lực
757/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 26/04/202126/04/2021Đang hiệu lực
04/2021/NQ-HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 202519/03/202129/03/2021Đang hiệu lực
21/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 15/09/202025/09/2020Đang hiệu lực
2805/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh24/07/202024/07/2020Đang hiệu lực
2806/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh24/07/202024/07/2020Đang hiệu lực
06/2020/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh 01/04/202010/04/2020Đang hiệu lực
327/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tỉnh Trà Vinh năm 2020 24/02/202024/02/2020Đang hiệu lực
112/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh20/01/202020/01/2020Đang hiệu lực
100/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao độnglàm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh10/12/201901/01/2020Đang hiệu lực