"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 189 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2006 Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách để bố trí tăng biên chế cho Công an xã.
31-12-2006 Quyết định số 2042/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 – 2009 cho Trường Đại học Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu).
29-12-2006 Quyết định số 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước máy của Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh.
29-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007.
29-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ Thu, chi ngân sách nhà nước huyện Duyên Hải 2007.
29-12-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm.
29-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải phê duyệt đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
29-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về phê chuẩn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Duyên Hải đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
28-12-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức thanh toán nêu tại tiết 5.1.3 điểm 5.1 khoản 5 mục I Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UBT ngày 20/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
27-12-2006 Quyết định số 1999/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương chi tiết Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
22-12-2006 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh.
22-12-2006 Quyết định số 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trạm Kiểm dịch động vật xuất - nhập tỉnh thuộc Chi cục Thú y Trà Vinh.
21-12-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển và ương nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
20-12-2006 Quyết định số 1951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.
20-12-2006 Quyết định số 1952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện - thị xã quản lý vốn các dự án thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng.
20-12-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí qua đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hoà Minh) – ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành.
20-12-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh.
13-12-2006 Quyết định số 1915/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh.
12-12-2006 Quyết định số 1901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông - Vận tải Trà Vinh.
12-12-2006 Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner