"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 527 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 2029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn thuộc các trạm cấp nước và khu trung tâm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
31-12-2007 Quyết định số 2030/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề tiểu thủ công nghiệp Đại An, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2007 Quyết định số 2057/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mẫu giáo thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2007 Quyết định số 2058/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mẫu giáo thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2007 Quyết định số 2059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2007 Quyết định số 2060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2007 Quyết định số 2061/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2007 Quyết định số 2062/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
29-12-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2008.
28-12-2007 Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn lộ trình hoạt động của xe lôi máy, xe ba gác máy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
28-12-2007 Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Càng Long và huyện Duyên Hải.
28-12-2007 Nghị quyết số 26/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
28-12-2007 Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Trà Vinh.
28-12-2007 Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
24-12-2007 Quyết định số 1947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Tiểu Cần.
24-12-2007 Quyết định số 1949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Sở Tài chính.
24-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh.
24-12-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tại Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh.
21-12-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /27     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,375 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner