"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 577 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 1992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Công viên cây xanh Tượng đài “Toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công”, phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2008 Quyết định số 1993/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Cải tạo, nâng cấp đường vào trung tâm xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2008 Quyết định số 1994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om và Khu Liên hợp Thể dục - Thể thao, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2008 Quyết định số 1995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Đường vào Trung tâm xã Đức Mỹ, Tuyến Hương Lộ 1 - bến đò Vàm Láng Thé và nối dài đến Quốc lộ 60, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2008 Quyết định số 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Đường vào Trung tâm xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2008 Quyết định số 1997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Đường vào Trung tâm xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2008 Quyết định số 2001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Hệ thống thủy lợi nội đồng cù lao Long Hòa - Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2008 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Hệ thống Thủy lợi nội đồng khu C Láng Thé (Đông QL53), huyện Châu Thành và thị xã Trà Vinh (địa bàn thị xã Trà Vinh) - gói thầu số 4.
29-12-2008 Quyết định số 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
29-12-2008 Quyết định số 1985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 cho các huyện - thị xã.
29-12-2008 Quyết định số 1987/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
26-12-2008 Quyết định số 1968/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và định hướng giai đoạn 2010 - 2020.
26-12-2008 Quyết định số 1972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí quản lý Chương trình 134 cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
26-12-2008 Quyết định số 1978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giảm dự toán chi ngân sách năm 2008 của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
26-12-2008 Quyết định số 1979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2009.
26-12-2008 Quyết định số 1980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tái định cư của công trình các chợ: Lò Ngò, Hiếu Trung, Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
25-12-2008 Quyết định số 1959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.
25-12-2008 Quyết định số 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2008 cho Phòng Tài chính Tỉnh ủy.
24-12-2008 Quyết định số 1950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đối ứng của các Chùa (đợt 2) năm 2008.
24-12-2008 Quyết định số 1951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Tuyến Tỉnh lộ 911, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thuộc nhóm ưu 2 - Hạng mục Cải tạo đường nhánh Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án WB3.
Chuyển tới trang:  /29     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner