"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 687 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2009 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung vốn cho Ủy ban nhân dân huyện Càng Long và Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
30-12-2009 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Nâng cấp đường vào trung tâm xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (dự án điều chỉnh).
30-12-2009 Quyết định số 2426/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Khối các phòng học lý thuyết các Trung tâm thuộc Khu I Trường Đại học Trà Vinh.
30-12-2009 Quyết định số 2427/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nhà làm việc cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
30-12-2009 Quyết định số 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
30-12-2009 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2010 - 2011 cho Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị sự nghiệp có thu).
29-12-2009 Quyết định số 2405/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án nâng cấp đô thị khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tiểu dự án nâng cấp đô thị thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
29-12-2009 Quyết định số 2408/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm Y tế phường 7, thị xã Trà Vinh.
29-12-2009 Quyết định số 2409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch bổ sung năm 2009 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
28-12-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2010.
28-12-2009 Quyết định số 2391/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Giáo dục quốc phòng, quản lý lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.
28-12-2009 Quyết định số 2392/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
28-12-2009 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2010 - 2011 cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị sự nghiệp có thu).
28-12-2009 Quyết định số 2395/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2010 - 2012 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị sự nghiệp có thu).
28-12-2009 Quyết định số 2396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung có mục tiêu cho huyện Trà Cú.
28-12-2009 Quyết định số 2401/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường dây điện hạ thế cánh đồng Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang.
28-12-2009 Quyết định số 2402/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học thị trấn Tiểu Cần A, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh năm 2010 (Đề án KCH giai đoạn 2008 - 2012).
25-12-2009 Quyết định số 2382/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán chi năm 2009.
24-12-2009 Quyết định số 2378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2009 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
24-12-2009 Quyết định số 2379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Km 67 - Km 114, tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /35     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner