"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 456 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh họat nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
31-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Tổ cải cách hành chính thuộc Văn phòng HĐND – UBND thành phố năm 2011.
31-12-2010 Quyết định số 2324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên - khu vực huyện Châu Thành.
29-12-2010 Quyết định số 2297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2010.
29-12-2010 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng mới cầu Trà Mẹt, cầu Tổng Tồn, huyện Cầu Kè thuộc dự án tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia (giai đoạn I), địa phận tỉnh Trà Vinh.
29-12-2010 Quyết định số 2301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Xây dựng mới cầu Tầm Phương - Km 148+055,88 thuộc dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 54, tỉnh Trà Vinh.
29-12-2010 Quyết định số 2306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Cầu Long Bình 3, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh.
27-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND thành phố, phường, xã.
27-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh năm 2011.
27-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và xã - phường - thị trấn.
27-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
23-12-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
23-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2011.
23-12-2010 Quyết định số 2270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh sách cấp phát Công báo tỉnh miễn phí.
22-12-2010 Quyết định số 2248/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh thành Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh.
22-12-2010 Quyết định số 2249/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh thành Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Trà Vinh.
21-12-2010 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh vốn đầu tư và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và kế hoạch năm 2010.
17-12-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm xe tự chế 3, 4 bánh (xe lôi máy, xe ba gác máy) tham gia giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Trà Vinh.
17-12-2010 Quyết định số 2226/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
17-12-2010 Quyết định số 2228/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Chuyển tới trang:  /23     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,447 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner