"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 261 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
27-12-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thay thế giá đất, giá cây trái, hoa màu, giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp xây dựng mới để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công trình Khu tái định cư Dự án nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh.
25-12-2012 Quyết định số 2326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
24-12-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
21-12-2012 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển biên chế sự nghiệp năm 2012 giữa các cơ quan, đơn vị.
12-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
10-12-2012 Quyết định số 2230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh (địa phận huyện Tiểu Cần).
08-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
08-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013 – 2015.
08-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn khung mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
08-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu học phí giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2012 - 2013.
08-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.
08-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
08-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
28-11-2012 Quyết định số 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Mở rộng khu tái định cư Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải.
26-11-2012 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Kè chống sạt lở sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thành phố Trà Vinh – giai đoạn II (dự án lập lại) – Đoạn I.P từ Cầu Tréo đến Thánh thất Vĩnh Bình.
21-11-2012 Quyết định số 2126/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
21-11-2012 Quyết định số 2127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
21-11-2012 Quyết định số 2128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh (trên địa bàn huyện Châu Thành).
21-11-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /14     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,369 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner