"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 146 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 2486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh.
31-12-2013 Quyết định số 2487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.
26-12-2013 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường D5 nối dài (đoạn nối ra đường Hùng Vương) thuộc phường 5, thành phố Trà Vinh - Dự án nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh.
26-12-2013 Quyết định số 2426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Di dân sạt lở xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2).
25-12-2013 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
23-12-2013 Quyết định số 2412/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Km 67 - Km 114, tỉnh Trà Vinh (thuộc địa bàn huyện Duyên Hải).
20-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
17-12-2013 Quyết định số 2385A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Đường tỉnh 915 (đoạn từ km 4+270 đến km 19+257,84 và từ km 44+352 đến km 49+797), tỉnh Trà Vinh (đoạn doanh nghiệp không đầu tư).
09-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
03-12-2013 Quyết định số 2313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh.
22-11-2013 Quyết định số 2223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
19-11-2013 Quyết định số 2216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
15-11-2013 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
15-11-2013 Quyết định số 2202/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
15-11-2013 Quyết định số 2203/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
15-11-2013 Quyết định số 2204/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
15-11-2013 Quyết định số 2205/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
15-11-2013 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
15-11-2013 Quyết định số 2207/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
15-11-2013 Quyết định số 2208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,373 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner