"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 207 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 2310/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
31-12-2014 Quyết định số 2311/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
31-12-2014 Quyết định số 2313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Trà Vinh, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Trà Vinh.
31-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
30-12-2014 Quyết định số 2273/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh.
30-12-2014 Quyết định số 2285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
30-12-2014 Quyết định số 2292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Trại lúa giống xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1: xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần).
30-12-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
29-12-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
27-12-2014 Quyết định số 2230/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2231/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Long Hữu, huyện Duyên Hải đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2232/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Dân Thành, huyện Duyên Hải đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2233/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2235/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2236/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2237/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2238/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2239/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
27-12-2014 Quyết định số 2240/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tân Sơn, huyện Trà Cú đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
9,661,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner