"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3958 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 36 văn bản
 
Bãi bỏ thủ tục hành chính 31 văn bản
 
Ban hành Quy chế 36 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 231 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 122 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính 100 văn bản
 
Công nghiệp 28 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 460 văn bản
 
Đầu tư - Xây dựng 173 văn bản
 
Điều chỉnh Quyết định 180 văn bản
 
Doanh nghiệp 43 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 228 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 51 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 42 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 58 văn bản
 
Lâm nghiệp 10 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 23 văn bản
 
Nghị quyết 226 văn bản
 
Nhà ở 9 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 201 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 95 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 592 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 75 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 53 văn bản
 
Thủ tục hành chính 97 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 120 văn bản
 
Thương mại 22 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự 106 văn bản
 
Tư pháp 52 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 170 văn bản
 
Y tế 227 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 60 văn bản.
8,333,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner