"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2018 : 154 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 2 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính 16 văn bản
 
Công nghiệp 4 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 8 văn bản
 
Đầu tư - Xây dựng 1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 10 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 2 văn bản
 
Nghị quyết 23 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 22 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 6 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 5 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 5 văn bản
 
Thủ tục hành chính 35 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự 3 văn bản
 
Tư pháp 3 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 4 văn bản
 
Y tế 1 văn bản
 
9,658,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner