"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 463 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh.
31-07-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
28-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
20-09-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
21-08-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.
11-06-2018 Quyết định số 1119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng.
08-05-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
08-05-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
13-02-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
17-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
31-07-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
24-07-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
16-06-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
12-06-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
18-05-2017 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả thực hiện Dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
19-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
23-11-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
18-08-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.
22-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
09-06-2015 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chuyển tới trang:  /24     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,911 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner