"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nhà ở  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Nhà ở:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
29-05-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
16-04-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
26-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất ở (đất thổ cư) Hương lộ 12 thuộc địa bàn huyện Trà Cú.
08-12-2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Trà Vinh.
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
30-08-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
08-07-2009 Quyết định số 1283/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Trà Vinh.
23-11-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đẩt ở tại đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường họp thửa đất ở có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tình Trà Vinh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,913 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner