"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 96 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
26-11-2015 Quyết định số 2134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Trà Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2030.
20-10-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
11-09-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
22-12-2014 Quyết định số 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.
08-12-2014 Quyết định số 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Ngang đến năm 2020.
31-12-2013 Quyết định số 2486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh.
04-07-2013 Quyết định số 1290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh.
14-09-2012 Quyết định số 1633/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiểu Cần đến năm 2020.
11-09-2012 Quyết định số 1609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh.
06-09-2012 Quyết định số 1579/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ư.
13-08-2012 Quyết định số 1426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
10-07-2012 Quyết định số 1229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
26-06-2012 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu đất phía sau Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ, thương mại - Dân cư tỉnh Trà Vinh.
13-06-2012 Quyết định số 1007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
01-06-2012 Quyết định số 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.
28-03-2012 Quyết định số 388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, quy mô đô thị loại II đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
07-02-2012 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
05-01-2012 Quyết định số 12/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
04-01-2012 Quyết định số 06/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Trà Vinh đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,891 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner