"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-05-2016 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh.
11-12-2015 Quyết định số 2295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh.
11-02-2011 Quyết định số 172/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề trồng hoa kiểng tại ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
11-02-2011 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Làng nghề trồng hoa kiểng tại ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
06-01-2011 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số vùng biển và ven biển tỉnh Trà Vinh năm 2010 - 2020.
08-09-2009 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Phụ lục định mức kinh tế - kỹ thuật các loại cây trồng, vật nuôi và chi phí tập huấn, tham quan thực hiện Dự án Khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phê duyệt kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
27-05-2009 Quyết định số 978/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
02-04-2009 Quyết định số 491/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh.
19-03-2009 Quyết định số 327/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán giai đoạn 2009 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Trà Vinh.
27-02-2009 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2007 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,907 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner