"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Điều chỉnh Quyết định  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 180 văn bản thuộc lĩnh vực Điều chỉnh Quyết định:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-08-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ các loại vật tư, con giống, công trình xử lý chất thải để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
10-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý một số lĩnh vực trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
19-12-2014 Quyết định số 2144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
17-12-2014 Quyết định số 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
17-12-2014 Quyết định số 2128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Khoản 7, Điều 1 Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
09-10-2014 Quyết định số 1602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm nêu tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
06-10-2014 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên các công trình.
15-09-2014 Quyết định số 1516/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
15-09-2014 Quyết định số 1515/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
19-08-2014 Quyết định số 1346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên công trình nêu tại các Quyết định số: 1142/QĐ-UBND ngày 06/08/2008; 1736/QĐ-UBND ngày 21/11/2008; 1007/QĐ-UBND ngày 29/5/2009; 1316/QĐ-UBND ngày 14/7/2009; 1626/QĐ-UBND ngày 25/8/2009; 1783/QĐ-UBND ngày 21/9/2009; 1996/QĐ-UBND ngày 26/10/2009; 2173/QĐ-UBND ngày 27/11/2009; 1100/QĐ-UBND ngày 16/6/2010; 1339/QĐ-UBND ngày 21/7/2010; 510/QĐ-UBND ngày 05/4/2011; 2487/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh.
07-07-2014 Quyết định số 1120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 07/8/2008; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
03-07-2014 Quyết định số 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ đầu tư nêu tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh.
03-03-2014 Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 8, Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
21-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục III Đề án bố trí, chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với Công an xã ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh.
21-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
22-11-2013 Quyết định số 2223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
19-11-2013 Quyết định số 2216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
08-11-2013 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3, Điều 1 Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh (đoạn qua huyện Châu Thành).
29-10-2013 Quyết định số 2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5, Điều 1 Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp, huyện Cầu Ngang.
29-10-2013 Quyết định số 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5, Điều 1 Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản Cánh Đồng Năng, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner