"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 36 văn bản thuộc lĩnh vực An ninh - Trật tự - An toàn xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-06-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
19-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
12-12-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
12-11-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an inh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
13-06-2012 Quyết định số 1005/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
23-02-2012 Quyết định số 210/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa ban tỉnh Trà Vinh.
13-12-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
01-11-2011 Quyết định số 1801/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2015.
01-11-2011 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
20-07-2011 Quyết định số 1163/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Trà Vinh.
05-04-2011 Quyết định số 508/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Vận động toàn dân phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
24-01-2011 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Trà Vinh.
07-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2011.
25-08-2010 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Vận động toàn dân phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
27-04-2010 Quyết định số 706/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Phòng, chống ma túy năm 2010.
14-04-2010 Quyết định số 637/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2010.
25-03-2010 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường và đẩy mạnh công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
27-02-2010 Quyết định số 326/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
28-12-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2010.
15-10-2009 Quyết định số 1933/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh ở xã - phường - thị trấn trong tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,884 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner