"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Bồi thường - Giải phóng mặt bằng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 231 văn bản thuộc lĩnh vực Bồi thường - Giải phóng mặt bằng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-09-2016 Quyết định số 1927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị).
15-05-2015 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị).
30-12-2014 Quyết định số 2292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Trại lúa giống xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1: xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần).
17-12-2014 Quyết định số 2131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.
01-12-2014 Quyết định số 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.
27-11-2014 Quyết định số 2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.
03-11-2014 Quyết định số 1795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Tân An - Hiếu Trung thuộc huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại).
09-10-2014 Quyết định số 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.
09-10-2014 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.
09-10-2014 Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.
23-09-2014 Quyết định số 1538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh (đoạn qua huyện Duyên Hải).
27-08-2014 Quyết định số 1419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh (đoạn đi qua huyện Trà Cú).
06-08-2014 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường tỉnh 915 và đường Trà Nóc, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5) - Hợp phần C (Đường Trà Nóc, địa bàn huyện Châu Thành).
16-07-2014 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình Nhà Văn hóa cộng đồng, Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Trà Vinh.
08-07-2014 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tuyến số 01 đường nội ô thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh.
30-06-2014 Quyết định số 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường 19 tháng 5 nối dài (giai đoạn 2), thành phố Trà Vinh.
30-06-2014 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB), đoạn qua huyện Tiểu Cần.
30-06-2014 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phân lô bán nền Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Trà Vinh.
30-06-2014 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Cầu Ngang).
30-06-2014 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Trà Cú).
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,893 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner