"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 29 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-06-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số khoản tại Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.
27-06-2018 Quyết định số 1301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.
25-06-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
20-06-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
13-02-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
18-12-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.
09-12-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
02-11-2015 Quyết định số 1883/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.
09-02-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
19-07-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
16-05-2012 Quyết định số 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Định An và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
16-04-2012 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Định An.
16-04-2012 Quyết định số 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
10-01-2012 Quyết định số 31/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.
10-01-2012 Quyết định số 30/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.
17-06-2011 Quyết định số 969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Long Đức thành Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh.
28-03-2011 Quyết định số 436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
04-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ chính sách phát triển ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
03-03-2011 Quyết định số 277/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Trà Vinh thuộc Sở Công thương (đơn vị sự nghiệp có thu).
08-10-2009 Quyết định số 1871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,658,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner