"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 04 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí qua đò ngang ấp Long Hưng II (xã Hoà Minh) – ấp Ngãi Lợi (xã Hưng Mỹ), huyện Châu Thành. 03
20-12-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-12-2006 Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm dịch vụ việc làm thành Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. 54
08-12-2006 Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên Công ty Công trình công cộng thị xã Trà Vinh nêu tại Điều 1 Quyết định số 1504/QĐ-UBT ngày 04/12/1997 của UBND tỉnh. 56
12-12-2006 Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông - Vận tải Trà Vinh. 57
20-12-2006 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. 58
20-12-2006 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2007 (hỗ trợ có mục tiêu) cho các huyện - thị xã quản lý vốn các dự án thuộc nhóm C có mức vốn dưới 1 tỷ đồng. 68
21-12-2006 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển và ương nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 70
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2006 Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Trà Vinh. 72
13-12-2006 Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh. 75
9,487,703 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner