"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 22 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh định mức thanh toán nêu tại tiết 5.1.3 điểm 5.1 khoản 5 mục I Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-UBT ngày 20/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 04
29-12-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khóm. 06
12-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Qui định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 09
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải
29-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007. 20
29-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ Thu, chi ngân sách nhà nước huyện Duyên Hải 2007. 26
29-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND phê duyệt đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 29
29-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Duyên Hải đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2006 Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục Thể thao tỉnh Trà Vinh. 31
22-12-2006 Quyết định số 1964/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Kiểm dịch động vật xuất - nhập tỉnh thuộc Chi cục Thú y Trà Vinh. 33
29-12-2006 Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước máy của Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh. 35
31-12-2006 Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc bổ sung số lượng cán bộ không chuyên trách để bố trí tăng biên chế cho Công an xã. 37
08-01-2007 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch thu thủy lợi phí năm 2007. 39
15-01-2007 Quyết định số 42/QĐ-UBND chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2007. 41
17-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2006 Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương chi tiết Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 54
31-12-2006 Quyết định số 2042/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 – 2009 cho Trường Đại học Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu). 59
05-01-2007 Quyết định số 20/QĐ-UBND việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh. 61
15-01-2007 Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duyên Hải đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 69
16-01-2007 Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu văn hóa du lịch và thể thao Ao Bà Om tỉnh Trà Vinh (hạng mục: Hồ bơi, hồ bơi nhỏ, khán đài, mái bể bơi, nhà hành chính và vận động viên, cổng - hàng rào - nhà bảo vệ toàn khu, nhà xe, sân nền, sân đường, cấp thoát nước mạng ngoài, cấp điện mạng ngoài, cây xanh, phòng cháy chữa cháy). 79
05-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc triển khai, thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong tỉnh Trà Vinh. 83
12-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện “Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 86
9,487,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner