"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2007 Ngày 23 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trong tỉnh Trà Vinh. 04
28-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 07
30-03-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khóm tỉnh Trà Vinh. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2007 Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực 02 Quyết định của UBND tỉnh về mức thu và điều tiết nguồn thu lao động công ích của các huyện, thị xã về ngân sách tỉnh. 27
05-04-2007 Quyết định số 520/QĐ-UBND về chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2007. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2007 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Bờ Xe và cầu Thạnh Phú trên đường tỉnh 911, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà vinh. 30
27-03-2007 Quyết định số 460/QĐ-UBND về việc thành lập Trung Tâm dạy nghề thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 33
29-03-2007 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh. 34
30-03-2007 Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh. 37
02-04-2007 Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 38
02-04-2007 Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 41
04-04-2007 Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 44
06-04-2007 Quyết định số 533/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo công bố công khai khung chính sách bồi thường GPMB Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long. 48
06-04-2007 Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Tiểu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Trà Vinh. 50
06-04-2007 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh. 51
06-04-2007 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo xây dựng Chương trình phát triển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2001 - 2010 tỉnh Trà Vinh. 52
09-04-2007 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 53
09-04-2007 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 58
09-04-2007 Quyết định số 540/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 63
09-04-2007 Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 67
12-04-2007 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị xã Trà Vinh, quy mô đô thị loại III. 71
12-04-2007 Quyết định số 574/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chung thị xã Trà Vinh, quy mô đô thị loại III”. 82
9,487,629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner