"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 15 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh. 03
27-04-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất thổ cư tuyến tỉnh lộ 911 thuộc khu vực xã Tân An, huyện Càng Long vào Bảng giá đất thổ cư huyện Càng Long ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh. 40
07-05-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2007 Quyết định số 601/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2007- 2010. 61
19-04-2007 Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách để mua bảo hiểm bắt buộc cho các Cựu chiến binh năm 2007 (bổ sung có mục tiêu cho huyện, thị xã). 69
03-05-2007 Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc điều chuyển nguồn vốn chi đầu tư phát triển của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (vốn Xổ số kiến thiết năm 2007 xây dựng nhà tình nghĩa) để bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã. 71
27-04-2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2007). 73
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2007 Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2007. 75
19-04-2007 Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Gia cố mặt đê bao cồn Tân Quy, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 77
27-04-2007 Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án Tăng cường năng lực giám sát và Phòng chống bệnh truyền nhiễm tỉnh Trà Vinh năm 2007. 80
9,487,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner