"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 25 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức trích để lại cho Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh nêu tại Điều 1 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 05
08-06-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng vị trí 2, vị trí 3 của Bảng giá cho thuê mặt bằng và dịch vụ hàng hóa qua Bến cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006 của UBND tỉnh). 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2007 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2007, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 09
09-05-2007 Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007 để thực hiện Đề án Trà Vinh - 100. 11
16-05-2007 Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn tín dụng ưu đãi năm 2007 theo Quyết định số 512/QĐ-BTC ngày 01/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 13
17-05-2007 Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh. 15
22-05-2007 Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại - Du lịch tỉnh Trà Vinh. 17
28-05-2007 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán khối lượng hoạt động công ích năm 2006 của Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh. 19
11-06-2007 Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc bổ sung vốn đầu tư năm 2007 cho Trường Đại học Trà Vinh từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2006. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2007 Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tránh Quốc lộ 60 thuộc địa phận thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại). 21
09-05-2007 Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Trà Vinh. 25
09-05-2007 Quyết định số 642/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng. 26
09-05-2007 Quyết định số 643/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 28
15-05-2007 Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban các Ban Chỉ đạo và Trưởng Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập. 30
16-05-2007 Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Kênh Ngãi Hiệp, Rạch Kinh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 32
16-05-2007 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán hoạt động công ích năm 2007 của Công ty Công trình đô thị Trà Vinh. 35
21-05-2007 Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Duyên Hải đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 37
21-05-2007 Quyết định số 731/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Trà Cú đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 38
21-05-2007 Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Cầu Kè đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 39
21-05-2007 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị huyện Châu Thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 40
25-05-2007 Quyết định số 794/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề năm 2007. 41
01-06-2007 Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn các vấn đề Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Trà Vinh. 42
05-06-2007 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. 45
06-06-2007 Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng lò hỏa táng cho các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và các cụm dân cư có đông đồng bào Khmer cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 47
06-06-2007 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số Điều của Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/3/2006; một số điểm của khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 50
07-06-2007 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Trà Vinh. 52
08-06-2007 Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh. 62
08-06-2007 Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh đến năm 2010. 63
08-06-2007 Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật tỉnh Trà Vinh. 65
06-06-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007. 67
12-06-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. 69
9,487,580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner