"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 16 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
02-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2007 Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Hòa Minh, huyện Châu Thành thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 14
03-07-2007 Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 16
03-07-2007 Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Nhị Trường, huyện Cầu Ngang thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 18
03-07-2007 Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Dân Thành, huyện Duyên Hải thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 20
03-07-2007 Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 22
03-07-2007 Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Quan, huyện Tiểu Cần thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 24
03-07-2007 Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Hòa Lợi, huyện Châu Thành thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 26
03-07-2007 Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Long Đức, thị xã Trà Vinh thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 28
03-07-2007 Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Tân An, huyện Càng Long thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 30
03-07-2007 Quyết định số 949/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Nhị Long, huyện Càng Long thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 32
03-07-2007 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hưng, huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 34
03-07-2007 Quyết định số 951/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Đại An, huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 36
03-07-2007 Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Long Hiệp, huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 38
03-07-2007 Quyết định số 953/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Tập Sơn, huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 40
02-07-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 42
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2007 Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng điều hành Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Trà Vinh. 50
20-06-2007 Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND huyện quyết định đầu tư công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn huyện. 53
26-06-2007 Quyết định số 912/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 55
26-06-2007 Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh - huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - giai đoạn II (Dự án lập lại). 56
26-06-2007 Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Long Bình 3, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 60
26-06-2007 Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp toàn tuyến đường Bạch Đằng từ đường Trần Phú đến đường Phạm Ngũ Lão nối dài, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 63
02-07-2007 Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 66
02-07-2007 Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 2600/QĐ-CTT ngày 10/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. 68
02-07-2007 Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán: Xưởng xây dựng và trại bò, thuộc dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh (Trại thực nghiệm nông nghiệp, thủy sản, khối các phòng thí nghiệm, hàng rào tổng thể khuôn viên khu I). 71
02-07-2007 Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. 75
02-07-2007 Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. 77
02-07-2007 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. 79
9,487,530 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner