"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2007 Ngày 07 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-08-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh; phí thẩm định kết quả đấu thầu trong tỉnh Trà Vinh. 04
17-08-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong tỉnh Trà Vinh. 07
17-08-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND quy định chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh. 19
17-08-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND quy định định mức chi quản lý hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2008. 22
17-08-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND quy định định mức chi ngân sách xã - phường - thị trấn tỉnh Trà Vinh năm 2008. 24
17-08-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước. 26
17-08-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND bãi bỏ, điều chỉnh và bổ sung một số điểm trong việc áp dụng một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 32
17-08-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trong tỉnh Trà Vinh. 34
17-08-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa. 37
17-08-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án bán nhà thuộc sở hữu nhà nước năm 2007, tỉnh Trà Vinh. 42
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong tỉnh Trà Vinh. 44
24-08-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 67
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2007 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2006 - 2010) huyện Trà Cú. 72
14-08-2007 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2006 - 2010) huyện Tiểu Cần. 79
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2007 Quyết định số 1137/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 85
20-08-2007 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. 87
9,487,427 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner