"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 14 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu lệ phí cấp biển số nhà trong tỉnh Trà Vinh. 05
06-09-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2007 Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ. 11
29-08-2007 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục công trình và địa điểm xây dựng nêu tại điểm 1, điểm 2 mục II Điều 1 Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 13
30-08-2007 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. 15
31-08-2007 Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc chuyển Trường Dạy nghề thành Trường Trung cấp nghề thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. 17
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2007 Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ Liên đoàn Quần vợt tỉnh Trà Vinh. 19
20-08-2007 Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh. 25
20-08-2007 Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản của Điều 1 Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh. 34
20-08-2007 Quyết định số 1183/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Trà Vinh. 37
21-08-2007 Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 40
21-08-2007 Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 43
21-08-2007 Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 46
21-08-2007 Quyết định số 1191/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 49
23-08-2007 Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. 52
23-08-2007 Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 53
23-08-2007 Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (hạng mục: Khối nhà học - thí nghiệm - thư viện; san lấp mặt bằng). 56
23-08-2007 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học sơ sở Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 59
23-08-2007 Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 62
23-08-2007 Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng Trường Trung học sơ sở Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 65
28-08-2007 Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Hương lộ 12 (đoạn Hàm Giang - Long Sơn), thuộc 2 huyện Trà Cú và Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 68
28-08-2007 Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Phục chế di tích bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu (Đường Hồ Chí Minh trên biển), ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 71
31-08-2007 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 74
31-08-2007 Quyết định số 1240/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 75
04-09-2007 Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất kết hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2008 - 2010. 76
05-09-2007 Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh. 81
05-09-2007 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường làng nghề thủ công xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 83
05-09-2007 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Bệnh viện Quân dân y tỉnh Trà Vinh (giai đoạn I). 86
05-09-2007 Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông nông thôn liên ấp 13 - 15, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 89
06-09-2007 Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh. 91
9,487,395 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner