"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2007 Ngày 21 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 05
07-09-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với tỉnh Trà Vinh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước. 19
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2007 Quyết định số 1246/QĐ-UBND1 giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa Thông tin (đơn vị sự nghiệp có thu). 28
04-09-2007 Quyết định số 1247/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Bảo tàng Tổng hợp thuộc Sở Văn hóa Thông tin (đơn vị sự nghiệp có thu). 30
04-09-2007 Quyết định số 1248/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Văn hóa Thông tin thuộc Sở Văn hóa Thông tin (đơn vị sự nghiệp có thu). 32
04-09-2007 Quyết định số 1249/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu). 34
04-09-2007 Quyết định số 1250/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục Thể thao thuộc Sở Thể dục Thể thao (đơn vị sự nghiệp có thu). 36
04-09-2007 Quyết định số 1251/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu). 38
04-09-2007 Quyết định số 1252/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung cấp nghề thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đơn vị sự nghiệp có thu). 40
04-09-2007 Quyết định số 1253/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Giáo dục thiếu niên thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đơn vị sự nghiệp có thu). 42
04-09-2007 Quyết định số 1254/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Chăm sóc Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đơn vị sự nghiệp có thu). 44
04-09-2007 Quyết định số 1255/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đơn vị sự nghiệp có thu). 46
04-09-2007 Quyết định số 1256/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đơn vị sự nghiệp có thu). 48
04-09-2007 Quyết định số 1257/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị sự nghiệp có thu). 50
04-09-2007 Quyết định số 1258/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Huấn luyện chăn nuôi bò thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (đơn vị sự nghiệp có thu). 52
04-09-2007 Quyết định số 1259/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (đơn vị sự nghiệp có thu). 54
04-09-2007 Quyết định số 1260/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (đơn vị sự nghiệp có thu). 56
04-09-2007 Quyết định số 1261/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thuộc Sở Thủy sản (đơn vị sự nghiệp có thu). 58
04-09-2007 Quyết định số 1262/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Khuyến ngư thuộc Sở Thủy sản (đơn vị sự nghiệp có thu). 60
04-09-2007 Quyết định số 1263/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Giống thủy sản thuộc Sở Thủy sản (đơn vị sự nghiệp có thu). 62
04-09-2007 Quyết định số 1264/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải (đơn vị sự nghiệp có thu). 64
04-09-2007 Quyết định số 1265/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Ban Quản lý dự án công trình xây dựng cơ bản tỉnh Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu). 66
04-09-2007 Quyết định số 1266/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu). 68
04-09-2007 Quyết định số 1267/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Đoàn Cải lương Ánh Hồng thuộc Sở Văn hóa Thông tin (đơn vị sự nghiệp có thu). 70
04-09-2007 Quyết định số 1268/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh thuộc Sở Văn hóa Thông tin (đơn vị sự nghiệp có thu). 72
04-09-2007 Quyết định số 1269/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao Động Thương binh và Xã hội (đơn vị sự nghiệp có thu). 74
04-09-2007 Quyết định số 1270/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị sự nghiệp có thu). 76
04-09-2007 Quyết định số 1271/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trung tâm Giống nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (đơn vị sự nghiệp có thu). 78
04-09-2007 Quyết định số 1272/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị sự nghiệp có thu). 80
04-09-2007 Quyết định số 1273/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 82
04-09-2007 Quyết định số 1274/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông thị xã Trà Vinh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 84
04-09-2007 Quyết định số 1275/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 86
04-09-2007 Quyết định số 1276/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Châu Thành thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 88
04-09-2007 Quyết định số 1277/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2007 - 2009 cho Trường Trung học phổ thông Hòa Minh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (đơn vị sự nghiệp có thu). 90
9,487,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner