"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2007 Ngày 05 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc đăng ký- quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài, quốc tịch, lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 05
13-09-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn văn hóa. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2007 Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 31
24-09-2007 Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2007 Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Cấp thiết bị nhà văn hóa huyện, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2007. 38
10-09-2007 Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Tập huấn tuyên truyền sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007. 40
13-09-2007 Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án theo dõi chỉ tiêu về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2007. 42
18-09-2007 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 44
18-09-2007 Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 45
18-09-2007 Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 46
18-09-2007 Quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 49
24-09-2007 Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 51
24-09-2007 Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án: Tuyên truyền mô hình hố xí và mô hình Biogas cho cộng đồng dân cư vùng nông thôn trên địa bàn 7 huyện trong tỉnh. 55
26-09-2007 Quyết định số 1399/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 57
26-09-2007 Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 58
26-09-2007 Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 59
26-09-2007 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh thuộc Sở Y tế Trà Vinh. 60
26-09-2007 Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 61
26-09-2007 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 62
26-09-2007 Quyết định số 1405/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Trà Vinh thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 63
26-09-2007 Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tiểu Cần thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 64
26-09-2007 Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Duyên Hải thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 65
26-09-2007 Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu Thành thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 66
26-09-2007 Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cầu Ngang thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 67
26-09-2007 Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cầu Kè thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 68
26-09-2007 Quyết định số 1411/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Càng Long thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 69
26-09-2007 Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 70
26-09-2007 Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa huyện Càng Long thuộc Sở Y tế Trà Vinh. 71
26-09-2007 Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè thuộc Sở Y tế Trà Vinh. 72
26-09-2007 Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Ngang thuộc Sở Y tế Trà Vinh. 73
26-09-2007 Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành thuộc Sở Y tế Trà Vinh. 74
26-09-2007 Quyết định số 1417/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa huyện Duyên Hải thuộc Sở Y tế Trà Vinh. 75
26-09-2007 Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế Trà Vinh. 76
26-09-2007 Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện Đa khoa huyện Tiểu Cần thuộc Sở Y tế Trà Vinh. 77
27-09-2007 Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng mới và mở rộng đường giao thông nông thôn bằng bê tông cốt thép trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 78
9,487,397 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner