"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2007 Ngày 19 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2007 Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giảm vốn đầu tư phát triển ngành giáo dục và đào tạo để bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện, thị xã năm 2007 (nguồn vốn xổ số kiến thiết). 04
10-10-2007 Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi Phòng Giáo dục các huyện- thị xã thành Phòng Giáo dục và Đào tạo. 06
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2007 Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Trà Vinh. 07
03-10-2007 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 14
03-10-2007 Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Hiệp Hòa, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 15
03-10-2007 Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Bình Phú, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 18
03-10-2007 Quyết định số 1448/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Đôn Châu, xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 21
03-10-2007 Quyết định số 1449/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 06 cống thoát nước cho các công trình đê bao chống triều cường nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 24
03-10-2007 Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 28
03-10-2007 Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cụm Quản lý hành chính tập trung thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại). 31
03-10-2007 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 34
03-10-2007 Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 36
03-10-2007 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 38
03-10-2007 Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến 2015. 40
03-10-2007 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi cá da trơn xuất khẩu đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 42
03-10-2007 Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nuôi cá da trơn xuất khẩu đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 44
04-10-2007 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 46
05-10-2007 Quyết định số 1482/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Tiểu học thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 68
08-10-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường nội ô thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (Dự án lập lại - tuyến đường số 8, Hương lộ Quới Tân và hệ thống điện của tuyến số 8, tuyến số 4). 71
10-10-2007 Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007. 74
10-10-2007 Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, dạy nghề và xuất khẩu lao động tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2007 - 2010. 77
16-10-2007 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Hạng mục: Khoa ngoại - khoa sản). 80
16-10-2007 Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 83
16-10-2007 Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Phổ cập giáo dục tiểu học và THCS thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 84
16-10-2007 Quyết định số 1539/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Mua sắm trang thiết bị và sách giáo khoa thực hiện việc thay sách lớp 11, năm học 2007 - 2008 thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2007. 86
9,487,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner