"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2007 Ngày 21 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo. 04
09-11-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong tỉnh Trà Vinh. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2007 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006 - 2010) huyện Càng Long. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-11-2007 Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 32
05-11-2007 Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 35
05-11-2007 Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 38
05-11-2007 Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 41
05-11-2007 Quyết định số 1664/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 44
05-11-2007 Quyết định số 1665/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các loại cây trồng, vật nuôi và chi phí tập huấn, hội thảo thực hiện dự án Hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 47
06-11-2007 Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Nâng cấp trang thiết bị y tế từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. 56
06-11-2007 Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Nâng cấp trang thiết bị y tế từ nguồn vốn sự nghiệp. 59
12-11-2007 Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Ngãi Hùng, xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 61
12-11-2007 Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (khối 12 phòng học). 64
12-11-2007 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng Trường Trung học phổ thông Cầu Ngang A, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn II). 67
12-11-2007 Quyết định số 1723/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng Trường Trung học phổ thông Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn II). 70
12-11-2007 Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở An Trường A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 73
12-11-2007 Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học Long Đức B, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (khối 10 phòng học). 76
14-11-2007 Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng (LMLM) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2007. 79
14-11-2007 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng 06 Trạm cấp nước huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 81
14-11-2007 Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Mua sắm trang thiết bị ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, Trường Đại học Trà Vinh. 84
14-11-2007 Quyết định số 1742/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm sản xuất giống thủy sản Ngãi Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 86
9,487,694 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner