"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2007 Ngày 14 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2007 Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2007 cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 04
30-11-2007 Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn năm 2007 cho huyện Trà Cú để thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135. 06
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15-11-2007 Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2008. 08
15-11-2007 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Cung cấp thiết bị nhà Văn hóa xã. 12
15-11-2007 Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Cung cấp thiết bị nhà Văn hóa phường, xã. 14
15-11-2007 Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Thiết bị dạy nghề dài hạn năm 2007, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 17
16-11-2007 Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng 08 Trạm cấp nước huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 19
16-11-2007 Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thuộc dự án phát triển giáo dục THCS II (hạng mục: Nhà học). 24
16-11-2007 Quyết định số 1761/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Kè gia cố bờ sông khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 3). 27
16-11-2007 Quyết định số 1762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Hòa Minh B, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án phát triển giáo dục THCS II (hạng mục: Nhà học). 30
16-11-2007 Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án phát triển giáo dục THCS II (hạng mục: Nhà học). 33
16-11-2007 Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án phát triển giáo dục THCS II (hạng mục: Nhà học). 36
16-11-2007 Quyết định số 1765/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án phát triển giáo dục THCS II (hạng mục: Nhà học). 39
16-11-2007 Quyết định số 1766/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án phát triển giáo dục THCS II (hạng mục: Nhà học). 42
16-11-2007 Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án phát triển giáo dục THCS II (hạng mục: Nhà học). 45
16-11-2007 Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án phát triển giáo dục THCS II (hạng mục: Nhà học). 48
19-11-2007 Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư Duy tu bảo dưỡng các trạm cấp nước thuộc dự án 134, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 51
20-11-2007 Quyết định số 1780/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 8 của Điều 1 Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 53
21-11-2007 Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí dự án: “điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh”. 55
28-11-2007 Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh. 57
28-11-2007 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Đông y huyện Châu Thành. 60
28-11-2007 Quyết định số 1811/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ Liên đoàn Võ thuật tỉnh Trà Vinh. 61
30-11-2007 Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc chuyển giao hệ thống thoát nước trên địa bàn thị xã Trà Vinh từ Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh sang Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh quản lý, vận hành, bảo dưỡng. 68
04-12-2007 Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. 69
04-12-2007 Quyết định số 1827/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Đồng Khởi nối dài, phường 9, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (Km 1+607 đến Km 4+249). 72
10-12-2007 Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà vệ sinh trường học trên địa bàn các huyện Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần và thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 75
10-12-2007 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cụm Quản lý hành chính xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 78
9,487,664 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner