"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2009 Ngày 31 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2010. 03
10-12-2009 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2010. 59
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2009 Quyết định số 2342/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2010. 63
22-12-2009 Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Xây dựng mới cầu Tầm Phương - Km148+055,88 thuộc dự án Cải tạo nâng cấp QL54, tỉnh Trà Vinh. 69
22-12-2009 Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã. 74
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2009 Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tiểu Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Km 67 - Km 114. 76
22-12-2009 Quyết định số 2355/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện Phương án “Kiểm tra, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính 03 cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. 79
9,665,579 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner