"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2011 Ngày 29 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
08-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 05
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
13-12-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 07
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2010. 15
08-12-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012. 18
08-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2012. 38
08-12-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009. 40
08-12-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2011. 43
08-12-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2012. 50
08-12-2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Trà Vinh. 58
08-12-2011 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc phê chuẩn chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 tỉnh Trà Vinh. 66
08-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2012. 68
08-12-2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2012. 76
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2011 Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 79
9,665,610 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner