"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2011 Ngày 06 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND phê duyệt Đề án bố trí chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với Công an xã. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 15
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2011. 29
09-12-2010 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2011. 46
09-12-2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009. 51
09-12-2010 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2010. 54
09-12-2010 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước. 61
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2010 Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn đầu tư và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và kế hoạch năm 2010. 62
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2010 Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 66
22-12-2010 Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Trà Vinh thành Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Trà Vinh. 67
22-12-2010 Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh thành Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Trà Vinh. 70
9,487,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner