"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2011 Ngày 26 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
31-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Tổ cải cách hành chính thuộc Văn phòng HĐND – UBND thành phố năm 2011. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2010 Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2010. 07
29-12-2010 Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng mới cầu Trà Mẹt, cầu Tổng Tồn, huyện Cầu Kè thuộc dự án tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia (giai đoạn I), địa phận tỉnh Trà Vinh. 09
29-12-2010 Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Xây dựng mới cầu Tầm Phương - Km 148+055,88 thuộc dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 54, tỉnh Trà Vinh. 12
29-12-2010 Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình: Cầu Long Bình 3, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh. 15
31-12-2010 Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên - khu vực huyện Châu Thành. 18
12-01-2011 Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thuộc dự án Khu trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ Thương mại - Dân cư tỉnh Trà Vinh. 21
13-01-2011 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2011. 35
13-01-2011 Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-01-2011 Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số vùng biển và ven biển tỉnh Trà Vinh năm 2010 - 2020. 44
10-01-2011 Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án Di dân sạt lở tại ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, huyện Châu Thành. 49
10-01-2011 Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hoàn chỉnh Bờ kè sông Long Bình đoạn dài 287 m phía bờ phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 52
12-01-2011 Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp. 56
12-01-2011 Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương quy hoạch các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 58
13-01-2011 Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Châu Thành. 60
17-01-2011 Quyết định số 78/QĐ-UBND việc thay đổi Ủy viên Ban Tư vấn Quản lý chương trình (PPMAC) Dự án cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo tại tỉnh Trà Vinh. 65
18-01-2011 Quyết định số 86/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Trà Vinh (đơn vị sự nghiệp có thu). 66
18-01-2011 Quyết định số 87/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Thương mại - Du lịch. 68
18-01-2011 Quyết định số 88/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ vùng biển tỉnh Trà Vinh. 70
19-01-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh. 72
9,487,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner