"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2011 Ngày 17 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2011 Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang. 03
24-01-2011 Quyết định số 106/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú. 07
24-01-2011 Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè. 11
24-01-2011 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh. 15
27-01-2011 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2010. 17
27-01-2011 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg. 21
28-01-2011 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 23
11-02-2011 Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2009. 32
11-02-2011 Quyết định số 175/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 49
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2011 Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Trà Vinh. 74
08-02-2011 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc công nhận và tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2010. 77
9,487,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner