"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2011 Ngày 02 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2011 Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
17-02-2011 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thực hiện những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 06
24-02-2011 Quyết định số 244/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011. 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2011 Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 27
11-02-2011 Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề trồng hoa kiểng tại ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 29
11-02-2011 Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề trồng hoa kiểng tại ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 31
14-02-2011 Quyết định số 179/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Duyên Hải. 33
14-02-2011 Quyết định số 180/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Hòa A. 35
14-02-2011 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2011. 37
24-02-2011 Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức xã Phước Hưng huyện Trà Cú, nhiệm kỳ I (2010 - 2015). 61
16-02-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 69
9,487,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner