"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2011 Ngày 23 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
04-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chính sách phát triển ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-02-2011 Quyết định số 247/QĐ-UBND về việc ban hành mức chi phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 30
28-02-2011 Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 35
08-03-2011 Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Trà Vinh. 36
08-03-2011 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn ủy thác từ Quỹ phát triển cộng đồng cấp xã thuộc Dự án Nâng cao đời sống ở Trà Vinh sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh để cho vay hộ nghèo và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. 43
11-03-2011 Quyết định số 333/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội. 50
14-03-2011 Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 56
14-03-2011 Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. 66
16-03-2011 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om và Khu Liên hợp Thể dục - Thể thao tỉnh Trà Vinh. 70
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2011 Quyết định số 277/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Trà Vinh thuộc Sở Công thương (đơn vị sự nghiệp có thu). 72
16-03-2011 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. 74
15-03-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức mừng Chôl - Chnam - Thmây năm 2011 của đồng bào Khmer. 79
9,487,550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner