"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2011 Ngày 26 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 04
14-04-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh đô thị khu vực thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 08
15-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 11
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
29-03-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Chính quyền điện tử thành phố Trà Vinh giai đoạn năm 2011 - 2015. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2011 Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc điều chuyển, bổ sung nguồn vốn ODA kế hoạch năm 2011 nội ngành giao thông vận tải. 38
01-04-2011 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc mức thu một phần viện phí các dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 40
04-04-2011 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn tín dụng ưu đãi năm 2011. 46
04-04-2011 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc giảm dự toán năm 2011 của Ban Dân tộc và bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố để hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn. 48
04-04-2011 Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 3 năm 2011. 50
09-04-2011 Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. 52
20-04-2011 Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Trà Vinh. 54
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2011 Quyết định số 500/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị sự nghiệp có thu). 56
05-04-2011 Quyết định số 506/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Nhà khách Tỉnh ủy - UBND tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 58
05-04-2011 Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Vận động toàn dân phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc. 60
06-04-2011 Quyết định số 522/QĐ-UBND về định mức chi nhuận bút, thù lao đối với các đối tượng cung cấp, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 62
08-04-2011 Quyết định số 539/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 65
14-04-2011 Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng. 66
14-04-2011 Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 68
18-04-2011 Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào nhà máy xử lý nước thải đô thị, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 70
19-04-2011 Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Di dân khẩn cấp vùng Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại). 73
20-04-2011 Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Âng (AngKorajaborey), phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 77
9,487,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner