"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2011 Ngày 24 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2011 Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 04
25-04-2011 Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011. 06
27-04-2011 Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh và mở rộng thị trấn Duyên Hải lên thị xã (đô thị loại IV) trực thuộc tỉnh Trà Vinh. 13
29-04-2011 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 4 năm 2011. 31
10-05-2011 Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu cho huyện Cầu Ngang để thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. 33
16-05-2011 Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và vốn phân bổ của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm năm 2011 tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 34
17-05-2011 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh, đoạn qua 02 huyện Châu Thành và Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2011 Quyết định số 649/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2011. 39
27-04-2011 Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường 19 tháng 5, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải. 48
28-04-2011 Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện chuyên khoa sản nhi tỉnh Trà Vinh (mở rộng quy mô từ 200 giường bệnh tăng lên 300 giường bệnh). 51
29-04-2011 Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến tỉnh Trà Vinh. 55
09-05-2011 Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến tỉnh Trà Vinh. 57
09-05-2011 Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh. 62
10-05-2011 Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cụm quản lý hành chính xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang. 65
11-05-2011 Quyết định số 704/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị sự nghiệp có thu). 68
11-05-2011 Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 70
11-05-2011 Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 71
11-05-2011 Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 72
17-05-2011 Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam). 73
9,487,722 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner