"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2011 Ngày 19 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá nguồn thu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2011 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Trà Vinh. 23
08-08-2011 Quyết định số 1257/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Trà Vinh. 29
08-08-2011 Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mở rộng Khu di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ, tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ 1/500. 38
10-08-2011 Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý chợ Càng Long. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2011 Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Dược học tỉnh Trà Vinh lần thứ II nhiệm kỳ 2011 - 2016. 52
08-08-2011 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Trà Vinh lần thứ I nhiệm kỳ 2011 - 2016. 60
09-08-2011 Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 67
9,487,616 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner