"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2011 Ngày 12 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-09-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu và sử dụng phí Cảng cá Láng Chim, huyện Duyên Hải và Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 04
29-09-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 07
29-09-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 09
29-09-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 12
29-09-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND phê chuẩn định mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm. 18
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí qua đò ngang Đại Thôn (Hòa Minh) - Bãi Vàng (Hưng Mỹ), huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 22
16-09-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2011 Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 26/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 30
16-09-2011 Quyết định số 1485/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 31
20-09-2011 Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 35
26-09-2011 Quyết định số 1536/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 40
27-09-2011 Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bơi lặn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 46
29-09-2011 Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại - Du lịch tỉnh Trà Vinh. 48
29-09-2011 Quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh. 49
29-09-2011 Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh. 51
29-09-2011 Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 53
29-09-2011 Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2011 Quyết định số 1417/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư Phát triển Trà Vinh xem xét đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư. 57
06-09-2011 Quyết định số 1422/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Trà Vinh. 61
12-09-2011 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 64
12-09-2011 Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 65
12-09-2011 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 66
12-09-2011 Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. 67
15-09-2011 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh. 68
04-10-2011 Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2011. 76
9,487,518 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner