"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2011 Ngày 20 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2011 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Biển và đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 03
06-10-2011 Quyết định số 1599/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 05
07-10-2011 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 20
14-10-2011 Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 28
14-10-2011 Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2011 Quyết định số 1595/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 44
07-10-2011 Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức xã Đại Phúc huyện Càng Long, nhiệm kỳ I (2011 - 2016). 50
11-10-2011 Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh. 59
13-10-2011 Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 66
9,487,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner